ZAAI 2018

Eerste editie ZAAI Diemen succesvol afgesloten

In januari 2018 startte de eerste editie van ZAAI Diemen. Er was veel belangstelling. Maar liefst 28 kandidaten deden mee aan de selectieronde. Uiteindelijk zijn 16 kandidaten uitgekozen om mee te doen aan het ZAAI-traject. Gedurende 6 maanden namen zij deel aan coachsessies, masterclasses, intervisiebijeenkomsten en netwerkevenementen. Tijdens het slotevenement ontvingen de deelnemers een certificaat uit handen van wethouder Jeroen Klaasse en ondernemerscoach Anja de Die. Het was een feestelijke afsluiting van ZAAI Diemen 2018 waarin is teruggeblikt op hoe de ondernemers het afgelopen half jaar zijn gegroeid. We kijken terug op een zeer geslaagde eerste editie van het ZAAI Diemen coachtraject.

“Door het ZAAI programma kregen we als gemeente allereerst een veel beter zicht op de toenemende groep zelfstandig ondernemers in Diemen. Ik was daarbij aangenaam verrast door de uiteenlopende producten en diensten die deze starters aanbieden. De voltallige groep deelnemers bleek erg gemotiveerd om aan ZAAI mee te nemen. Zij hebben zich dan ook op diverse punten verder kunnen ontwikkelen als ondernemer. Gezien het succes van deze editie wil ik ZAAI volgend jaar graag een vervolg geven.”

Jeroen Klaasse, Wethouder - Gemeente Diemen

Wat heeft ZAAI gebracht?

Gedurende het ZAAI traject zijn de deelnemers zichtbaar gegroeid. Waar de ene ondernemer zichzelf vóór ZAAI nooit een pitch had zien doen voor een grote groep mensen, is de andere ondernemer nu bewuster aan het genieten van het werk en behaalde successen. Ondanks dat eenieder op geheel persoonlijke wijze is gegroeid door ZAAI, is er een aantal punten dat de meeste deelnemers delen in hun groeiproces.

Focus

In het ZAAI programma zijn de ondernemers uitgedaagd om doelen te stellen, na te denken over eigen dienst en/of product en ook na te gaan welke personen of middelen nu écht belangrijk zijn voor eigen succes.
Voorbeelden van vragen die voorbij zijn gekomen zijn: “wie is nu eigenlijk jouw ideale klant? en “wie is een ambassadeur in jouw netwerk?”.
Dit heeft geleid tot meer focus bij de deelnemers.

“Ik weet nu veel beter waar de focus ligt in mijn bedrijf.”

...

“Zonder de coachingsgesprekken, masterclasses en andere bijeenkomsten zou ik wellicht nog te veel alle kanten opschieten. In plaats van gericht op mijn doel af te gaan.”

...

Meer zelfvertrouwen en durf

Een groot aantal deelnemers geeft aan dat zij door ZAAI meer vertrouwen in eigen kunnen hebben gekregen.In verschillende onderdelen van het ZAAI programma zijn de deelnemers uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen en zichzelf te laten zien. Denk aan het geven van een pitch, praten in een groep, netwerken, maar ook het helpen van andere deelnemers tijdens de intervisiebijeenkomsten:

“Ik ga een workshop geven voor een grote groep vrouwen en vóór ZAAI had ik dit nooit gedurfd.”

...

“Ik was verbaasd over mijn eigen ideeën die anderen verder hielpen.”

...

Groter netwerk

De deelnemers geven aan dat ZAAI hun netwerk heeft verbreed. Ook zijn zij actiever bezig met netwerken. Dit komt o.a. door Ondernemend Diemen, de masterclasses, maar ook door elkaar te helpen aan connecties en door het actiever bezoeken van netwerkbijeenkomsten. Zo heeft een aantal ondernemers van ZAAI zich bijvoorbeeld enthousiast aangesloten bij de maandelijkse Open Coffee Diemen.

Zakelijke groei

Ook zijn de deelnemers gegroeid op zakelijk vlak. Denk aan meer klanten, omzet of een zakelijkere mindset.

“Klantenkring is uitgebreid, ook op nieuwe gebieden”
...
“Meer werk, financieel stabieler, duidelijke doelen voor ogen.”
...

‘ZAAI collega’s’

Tijdens het ZAAI-traject was het opvallend dat er een goede groepsdynamiek was. Ook wordt er zeer positief teruggekeken op de intervisiebijeenkomsten waarin de deelnemers met elkaar sparden over elkaars casussen.
Ook mooi om te zien dat sommige deelnemers buiten het ZAAI- programma ook contact onderhielden en dat willen doorzetten. Tijdens het slotevent werd er bijvoorbeeld een afspraak gemaakt om met een groepje workshops en presentaties te oefenen.

“Ik heb goed kunnen netwerken en kennis kunnen maken met andere jonge ondernemers die met dezelfde uitdagingen te kampen hebben als ik.”
...
“Ik heb collega’s gekregen, […]”
...
“Voelt nu minder alleen”
...

Agenda ZAAI Diemen 2018

De agenda van ZAAI Diemen 2018 zag er als volgt uit: